MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

[wpseo_breadcrumb]
Een opleiding Leren+Doorstromen (dubbele finaliteit) van GO! Spectrumschool, Campus Ruggeveld

Wat leer je?

In de opleiding Maatschappij en Welzijn (dubbele finaliteit) staat het functioneren van de mens in de samenleving centraal. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis voor gezondheidszorg, pedagogie, ontwikkelingspsychologie, fysiologie en anatomie. Je werkt grotendeels projectmatig. Dit in combinatie met stages en werkplekleren.

De opleiding is opgebouwd rond de vakken natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Het functioneren Je leert in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Je leert voeding bereiden.

Maatschappij en welzijn is na de onderwijshervorming de opvolger van STW of sociaal technische wetenschappen Antwerpen op TSO niveau.

Je heb geen vooropleiding nodig, maar je kan al in de 1e graad starten met een vooropleiding Maatschappij & Welzijn.

Ontdek meer via de Basisoptie Maatschappij en Welzijn in de 1e graad .

Iets voor jou?

logistiek-zorg_iets-voor-jou-3

Je werkt graag met mensen

logistiek-zorg_iet-voor-jou-1

Je bent sociaal ingesteld

logistiek-zorg_iets-voor-jou-2

Je werkt hygiënisch

Voor wie?

Werk je graag met mensen? Ben je creatief aangelegd en organiseer je graag activiteiten? Ben je een teamplayer?
Dan is deze richting wellicht iets voor jou!

Wat verwachten we?

Je kan steeds starten in de opleiding Maatschappij en Welzijn. Interesse voor sociale- en natuurwetenschappen
en de nodige dosis creativiteit zijn pluspunten!

Een ideale vooropleiding is de basisoptie Maatschappij en Welzijn in de 1ste graad

Wat nadien?

De opleiding Maatschappij en Welzijn kent een dubbele finaliteit en behoort tot het studiedomein Maatschappij & Welzijn. In deze opleiding is doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs mogelijk.

Na de 3e graad Maatschappij en Welzijn behaal je het diploma secundair onderwijs. Deze opleiding geeft je een stevige basis om hogere studies te starten binnen het vakgebied, zoals bijvoorbeeld Ergotherapie, Logopedie, Verpleegkunde, Vroedkunde, lerarenopleiding, Sociaal Werk, etc. Ook een Se-n-se (7e specialisatiejaar) is mogelijk. Op onze school kan je Kinderzorg en Thuis- en Bejaardenzorg volgen.

Zonder vervolgopleiding kan je aan de slag als verzorgende in de gezinszorg en aanvullende thuiszorg, maar er zijn nog andere mogelijkheden.

Meer info over verder studeren na deze opleiding vind je hier.

Vanaf 1 september 2019 organiseert onze school stapsgewijs haar studieaanbod volgens de nieuwe onderwijshervorming.  Na de eerste graad wordt in schooljaar 2021-2022 het eerste leerjaar van de tweede graad aangepast. Na 6 jaar zal de hervorming volledig doorgevoerd zijn.

Lessentabel maatschappij & welzijn

VAKAANTAL LESUREN 3° JAARAANTAL LESUREN 4° JAAR
Wetenschappen/STEM44
Taal & Cultuur (Engels)22
Taal & Cultuur (Frans)22
Maatschappelijke vorming22
LO22
Levensbeschouwelijk vak22
Nederlands44
Wiskunde33
Huishoudkunde33
Opvoedkunde44
Expressie2
Zorg en Welzijn44
Psychologie2
totaal3434

Meer info

[waarkrijgjeles_ruggeveld]
[lerenopdewerkvloer]
[leren-en-doorstromenindetail]
[nogvragenL+B]