wil je inschrijven

Sportbegeleider

You make them sport

De enige sport-gerelateerde opleiding in BSO (beroeps secundair onderwijs).
Géén topsport, wél sportanimatie

Wat leer je?

Sportbegeleider

Als sportbegeleider help je de lesgever of trainer bij het begeleiden van recreatieve sportbeoefenaars. Je biedt logistieke steun en helpt de veiligheid en het welzijn van de sporter waarborgen. Als sportbegeleider werk je zelfstandig, veilig en op een sporttechnisch verantwoorde manier. Je werkt onder direct of indirect toezicht en volgens de instructies van de verantwoordelijke.

Je moet goed met mensen en vooral met kinderen en jongeren kunnen omgaan. Je werkt in een sportieve omgeving dus het is belangrijk dat je zelf ook fit bent en een sport beoefent. Zowel topsporters als recreatieve sporters zijn welkom in de opleiding. De klemtoon ligt wel op het begeleiden van anderen en niet op zelf sporten. We zorgen er wel voor dat je kennis maakt met alle sporten die je anderen moet aanleren.

De Spectrumschool beschikt over een uitgebreide sportinfrastructuur zowel op ons domein als in de omgeving. Dat is een grote troef voor onze school.

Een tip… Kijk ook eesn naar de opleiding sport in TSO in leren+bekwamen.

En de sport

In de opleiding sportbegeleider ligt de klemtoon op het begeleiden van ander sporters. We leren je wel de sporten aan; je kent de reglementen uit je hoofd en je kan sporters animeren. Je eigen sportieve prestaties zijn ondergeschikt aan het begeleiden van anderen.

Algemene vakken

[algemenevakkenlenw]

Iets voor jou?

Sportbegeleider_header-revolution-slider

Je bent sportief

Spectrum Athletes

Je bent een doorzetter

beweging en sport arbeidsmarkt

Je bent een teamplayer

[hoeoudlenw]

Hoe lang duurt de opleiding?

Een opleiding sportbegeleider duurt gemiddeld twee tot drie jaar.

Het is een lineaire opleiding wat betekent dat je op elk moment van het jaar kan instappen maar dat je enkel op 30 juni kan afstuderen.

Met een certificaat van sportbegeleider kan je aan de slag bij gemeenten en bij beheerders van sportinfrastructuur.
De opleiding is ook een prima voorbereiding op een veiligheidsberoep.

Welke voorkennis moet je hebben?

Voor de opleiding Sportbegeleider moet je geen speciale voorkennis hebben.
Als je twijfelt of de opleiding wel iets voor jou is, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Je kan altijd een kijkje komen nemen!

Wat nadien?

Contacteer ons voor meer informatie
Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons voor meer informatie

[verderstuderenlenw]

Lessentabel DBSO - opleiding

VAKAANTAL LESUREN 2° graadAANTAL LESUREN 3° graadAANTAL LESUREN Diploma
Beroepsgerichte vorming (BGV)688
Project algemene vakken777
Toegepaste algemene vorming2
Engelsgemiddeld 1,5u per weekgemiddeld 1,5u per weekgemiddeld 1,5u per week
WerkinvullingMinimaal 13u per weekMinimaal 13u per weekMinimaal 13u per week
totaal3432

Meer info

[leren-en-werkenindetail]
[watkostdeopleidinglenw]
[waarkrijgjeles_ruggeveld]

Een specifieke vraag over deze opleiding?

[hebjenogvragenlenw]

wil je inschrijven