BEWEGING & SPORT

Wat leer je?

In de opleiding Beweging en Sport (finaliteit arbeidsmarkt) krijg je praktische vorming in het leren organiseren van allerlei sport-, bewegings- en spelactiviteiten. Je leert daarbij begeleidende en ondersteunende rollen opnemen: scheidsrechter zijn bv., communiceren en samenwerken met groepen en hen animeren, motiveren en enthousiasmeren.

Deze krachtlijnen zijn van toepassing in de opleiding Beweging en Sport:

  • Motorische basisvaardigheden, technische en tactische competenties verbeteren
  • Een gezonde, veilige en actieve levensstijl ontwikkelen
  • Sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen
  • Inzicht verwerven in het begeleiden van sport- en bewegingsactiviteiten

Iets voor jou?

Sportbegeleider_header-revolution-slider

Je bent sportief

Spectrum Athletes

Je bent sociaal

beweging en sport arbeidsmarkt

Je bent gemotiveerd

Voor wie?

Heb je interesse in sport? Wil je graag anderen ondersteunen en begeleiden tijdens bewegingsactiviteiten? Willen je graag leren leven op een gezonde en veilige manier?
Dan is deze richting wellicht iets voor jou!

Wat verwachten we?

Er is geen specifieke voorkennis nodig voor de opleiding Beweging en Sport. Uiteraard verwachten we een gezonde dosis interesse, motivatie en enthousiasme.

Wat nadien?

De opleiding Beweging en Sport behoort tot het studiedomein SPORT en kent een arbeidsmarktfinaliteit . Deze opleiding bereidt je voor om na je studies aan de slag te gaan.

Na de studierichting Beweging en Sport kan je o.a. aan de slag als begeleider op speelpleinen, buurtsportmedewerker, terreinverzorger, monitor tijdens sportkampen en zaalwachter in sportzalen. 

Vanaf 1 september 2019 organiseert onze school stapsgewijs haar studieaanbod volgens de nieuwe onderwijshervorming.  Na de eerste graad wordt in schooljaar 2021-2022 het eerste leerjaar van de tweede graad aangepast. Na 6 jaar zal de hervorming volledig doorgevoerd zijn.

Beweging en sport 2° graad

VAKAANTAL LESUREN
Sport12
Project Algemene Vakken 6
Theorie sport4
Toegepaste Algemene Vorming 2
Engels2
Lichamelijke opvoeding 2
Leren + (algemene vorming)1
Levensbeschouwelijk vak2
Totaal31

Meer info

[waarkrijgjeles_ruggeveld]
[lerenopdewerkvloer]
[leren-en-bekwamenindetail]

Een specifieke vraag over deze opleiding?

[nogvragenL+B]