THUIS- EN BEJAARDENZORG

7E SPECIALISATIEJAAR (SE-N-SE)

Wat leer je?

In het 7e specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg (Se-n-Se / voltijds / arbeidsmarktfinaliteit) specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden. Je doet praktijkervaring op binnen en buiten de school via stages en projecten.

Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig. Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen, methodisch, kwaliteitsvol en zorgzaam werken met en voor mensen. Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.

Iets voor jou?

werken-kinderen

Je werkt graag met mensen

logistiek-zorg_iets-voor-jou-3

Je draagt graag zorg voor anderen

logistiek-zorg_iet-voor-jou-1

Je kan goed samenwerken

Voor wie?

Werk je graag met mensen en ouderen specifiek? Ben je sociaal voelend en een zorgend persoon? Dan is de het 7e specialisatiejaar (Se-n-Se) Thuis- en bejaardenzorg wellicht iets voor jou!

Wat verwachten we?

Je kan pas een 7e specialisatiejaar aangaan als je minstens het getuigschrift secundair onderwijs hebt behaald. Idealiter heb je vooraf een opleiding gevolgd binnen het domein Zorg (Maatschappij en Welzijn)

Wat nadien?

Als je slaagt voor deze opleiding behaal je het diploma secundair onderwijs en kan je gaan werken of gaan verder studeren. Je kan je laten regristreren als zorgkundige. Zo kan je bijvoorbeeld aan de slag in centra voor thuis- en bejaardenzorg, rustoorden, ziekenhuizen en gezinshulp.

Meer info over mogelijke beroepen en verder studeren vind je hier

Engels 2
Expressie 2
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 7
Huishoudkunde 2
Verzorging 2
Opvoedkunde 6
totaal 25
Stage 10 weken

Meer info

Binnenkort kan je hier de lessentabel raadplegen van het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg (arbeidsmarktfinaliteit)

[waarkrijgjeles_ruggeveld]
[lerenopdewerkvloer]
[leren-en-bekwamenindetail]

Een specifieke vraag over deze opleiding?

(foto Danny)

Danny Erreygers
Afdelingshoofd Automechanica
danny.erreygers@spectrumschool.be
03/328 05 11