KOELINSTALLATIES DUAAL – WARMTEPOMPEN

Wat leer je?

In de BSO-opleiding Koelinstallaties Duaal leer je als koeltechieker al doende het beroep van koeltechniek-koelmonteur en installateur van warmtepompen aan. Je leert verschillende soorten koelinstallaties plaatsen, aansluiten, onderhouden en herstellen. Je legt je toe op kleine en middelgrote installaties, op huishoudelijke, commerciële en industriële systemen. Hiervoor leer je technische informatie van complete koelinstallaties en elektrische onderdelen begrijpen.

Je leert verschillende leidingen leggen en luchtverversingseenheden installeren. Je bestudeert het elektrisch gedeelte: draden, kabels, schakelkast, thermostaten, etc. Daarnaast krijg je ook les over airconditioning, de warmtepomp en verbindingstechnieken.

Tijdens je werk leer je rekening houden met de kostprijs, normen en codes, veiligheids- en milieuvoorschriften. Je leert gebruik maken van ICT om informatie op te zoeken en eenvoudige rekenbladen te gebruiken.

Met Duaal Leren combineer je het beste uit 2 werelden:  leren op school en leren op de werkplek. Je brengt 3 dagen door op de werkvloer.  Algemene vakken en de bij je opleiding aanvullende theoretische en praktische kennis leer je op school.

Je gaat 2 dagen naar school voor je algemene vakken en de theoretische en praktische kennis die bij je opleiding hoort. De overige 3 dagen ga je werken. Je houdt je werkzaamheden bij in je logboek. Jouw praktijkleerkracht bekijkt samen met jou je vorderingen. Dit in nauw overleg met de mentor op de werkvloer.

Voor deze opleiding werken we samen met energieleverancier Engie

Duaal leren

Waarom kiezen voor duaal leren?

  • Je leert in een echte werkomgeving
  • Je verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt
  • Je bent mee met de nieuwste tools en technologieën
  • Al doende leren verhoogt je motivatie.
  • Je oefent ‘soft skills’ die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt, zoals samenwerken, initiatief nemen, op tijd komen, …

> Alle info over duaal leren

duaal leren

Iets voor jou?

Lekdetectie-scaled

Je bent handig

koelinstallaties

Je werkt nauwkeurig

06

Je hebt oog voor detail

Voor wie?

Ben je geïnteresseerd in installaties & machines? Ben je handig en nauwkeurig? Werk je graag met je handen, maar ook met de computer? Wil je graag leren combineren met werken?
Dan is deze richting wellicht iets voor jou.

Wat heb je nodig om te kunnen starten?

De opleiding Koelinstallaties Duaal start vanaf het 5de jaar. Je moet houder zijn van een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs, of een gunstige beslissing van de klassenraad.
Niemand kan in een duale opleiding stappen zolang hij/zij voltijds leerplichtig is, omdat het wettelijk onmogelijk is voor een voltijds leerplichtige om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Je bent voltijds leerplichtig tot je 16 jaar. Als je 15 jaar bent, moet minstens de eerste 2 jaren van het secundair onderwijs hebt gevolgd.

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig voor Koelinstallaties Duaal, maar een vooropleiding binnen Elektriciteit is mooi meegenomen.

Wat houdt de job in?

Wil je nog filmpjes zien?

<- Klik hier  ->

Wat nadien?

Na de opleiding Koelinstallaties Duaal behaal je het getuigschrift van het secundair onderwijs. Je hebt dan echter nog geen diploma secundair onderwijs. Het is dus aangeraden om een 7e specialisatiejaar te volgen. Deze opleiding is een nieuwe opleiding, die start vanaf schooljaar 2020 – 2021.

Door onze samenwerking met bedrijven is werk gegarandeerd, alsook een verdere uitbouw van een carrière als koelinstallateur. Voor deze opleiding werken we samen met energieleverancier Engie. Wist je trouwens dat koelinstallateurs tot de best betaalde technici behoren?

Meer info

Lessentabel duaal leren

VAKAANTAL LESUREN 2° graadAANTAL LESUREN 3° graadAANTAL LESUREN 7° jaar
Beroepsgerichte vorming (BGV)666
Project algemene vakken777
Toegepaste algemene vorming2
Engelsgemiddeld 1,5u per weekgemiddeld 1,5u per weekgemiddeld 1,5u per week
WerkinvullingMinimaal 20u per weekMinimaal 20u per weekMinimaal 20u per week
totaal3432
[waarkrijgjeles_ruggeveld]
[lerenopdewerkvloer]
[leren-en-bekwamenindetail]
[nogvragenL+B]