KINDERZORG

7e specialisatiejaar (Se-n-Se)

[wpseo_breadcrumb]
Een opleiding Leren+Bekwamen (arbeidsmarktfinaliteit) van GO! Spectrumschool, Campus Ruggeveld

Wat leer je?

In het 7e specialisatiejaar Kinderzorg (Se-n-Se/voltijds/arbeidsmarktfinaliteit) leer je kinderen stimuleren in hun zelfredzaamheid en hun ontwikkeling door het organiseren van activiteiten en het begeleiden van spel. Je leert wat een kind wanneer kan en hoe je een vertrouwensband kan opbouwen met ouders en collega’s. Dit in combinatie met stages.

Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, schoolgaande kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (vb. mindervalide kinderen).

Je leert kinderen structuur bieden. Je leert hoe je een kind moet verschonen, een bad geeft, nagels knipt, maar ook hoe je levensreddend kan handelen. Je zal baby- en kindermaaltijden bereiden en eetmomenten begeleiden.

Al doende leer je methodisch werken, aandacht hebben voor het welbevinden van elk kind en zijn omgeving, omgaan met diversiteit, samenwerken met ouders en met collega’s maar evengoed leer je zelfstandig instaan voor de totaalzorg, ook in complexe situaties

Tijdens je stages krijg je uitgebreid de kans hetgeen je weet en kunt toe te passen in de praktijk. Zo specialiseer je je vak in een reële werksituatie binnen de kinderzorg.

Iets voor jou?

BKO_iets-voor-jou-3

Je werkt graag met kinderen

BKO_iets-voor-jou-2

Je kan goed samenwerken

BKO_iets-voor-jou-4

Je draagt graag zorg voor anderen

Voor wie?

Werk je graag met kinderen? Ben je sociaal voelend en een zorgend persoon? Dan is de het 7e specialisatiejaar (Se-n-Se) Kinderzorg wellicht iets voor jou!

Wat verwachten we?

Je kan pas een 7e specialisatiejaar aangaan als je minstens het getuigschrift secundair onderwijs hebt behaald. Idealiter heb je vooraf een opleiding gevolgd binnen het vakgebied Zorg (Maatschappij en Welzijn)

Wat nadien?

Als je slaagt voor deze opleiding behaal je het diploma secundair onderwijs en kan je gaan werken of gaan verder studeren. Je kan bijvoorbeeld aan de slag in een creche, een kinderdagverblijf of in een school. Meer info over mogelijke beroepen en verder studeren vind je hier.

7B KIND

Engels 2
Expressie 2
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 7
Opvoedkunde 6
Verzorging 2
totaal 23
Stage 12 weken

Meer info

Raadpleeg hier de lessentabel van het 7e specialisatiejaar BSO Kinderzorg

[waarkrijgjeles_ruggeveld]
[lerenopdewerkvloer]
[leren-en-bekwamenindetail]
[nogvragenL+B]