wil je inschrijven

Zorgkundige

Toon je hart en maak het verschil

Wat leer je?

Zorgkundige

Je leert in de opleiding Zorgkundige om onder toezicht en supervisie van een verpleegkundige verschillende zorgtechnieken uit te voeren. Je helpt zorgvragers met hun persoonlijke verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Je leert hoe je op een correcte manier communiceert en omgaat met zorgvragers. Als verzorgende ben je opgeleid om zelfstandig te werken in rusthuizen, in zorginstellingen of in de thuiszorg. Nadat je een certificaat zorgkundige hebt behaald kan je ook verder studeren in een HBO verpleegkunde.

Onze opleiding zorgkundige is een duale opleidingsvorm. Duaal leren betekent dat je in een combinatie van school en werk veel praktijkervaring opdoet tijdens je opleiding. je wordt ook betaald voor de dagen dat je gaat werken.

Zorgkundigen mogen vanaf 1 september 2019, mits een bijkomende opleiding van 150 uur, bijkomende taken uitvoeren bij een patiënt, zoals het toedienen van oogdruppels of het meten van de suikerspiegel of de bloeddruk. Wij voorzien voortaan ook deze bijkomende opleiding.

Algemene vakken

[algemenevakkenlenw]

Bedrijfsbeheer

[bedrijfsbeheerlenw]

Iets voor jou?

werken-kinderen

Je werkt graag met mensen

logistiek-zorg_iets-voor-jou-3

Je draagt graag zorg voor anderen

logistiek-zorg_iet-voor-jou-1

Je kan goed samenwerken

[hoeoudlenw]

Hoe lang duurt de opleiding?

Een opleiding Zorgkundige duurt gemiddeld één  jaar.

Het is een lineaire opleiding wat betekent dat je op elk moment van het jaar kan instappen maar dat je enkel op 30 juni kan afstuderen.
Je moet voor deze opleiding Zorgkundige wel een vooropleiding Verzorgende hebben gevolgd.

Welke voorkennis moet je hebben?

Om de opleiding Zorgkundige te kunnen volgen, moet je de competenties van de opleiding Verzorging reeds behaald hebben. Dit kan door een certificaat Verzorgende binnen het deeltijds beroeps secundair onderwijs te behalen of 3de graad Verzorging binnen het voltijds onderwijs.

Voldoende kennis van het Nederlands is een vereiste, aangezien communicatie met de zorgvrager en met je teamgenoten zeer belangrijk zijn.

Wat nadien?

Werken als Zorgkundige is een sociaal beroep. Je komt terecht in een zorgteam waarmee je nauw moet samenwerken. Je komt in contact met zorgvragers, dokters, familie en vrijwilligers. Als Zorgkundige heb je flexibele werkuren en werk je meestal in shiften.

Klik hier voor meer info (website VDAB)

Er is veel vraag naar Zorgkundigen op de arbeidsmarkt. Leerlingen die tijdens hun opleiding bij ons op school een job hebben, kunnen deze job vaak behouden nadat ze zijn afgestudeerd.

Je zal dan kunnen werken in bijvoorbeeld woon- zorgcentra, de thuiszorg, een ziekenhuis of in de gehandicaptenzorg.

Hoeveel je verdient als zorgkundige is sterk afhankelijk van je werkplek en het al dan niet in shiften werken.

Als je graag met kinderen werkt, kan je in onze school kan je de opleiding Begeleider in de Kinderopvang volgen.

Indien je je diploma secundair onderwijs behaalt, kan je nog verschillende opleidingen in andere scholen volgen. Zo kan je bijvoorbeeld verder studeren voor HBO verpleegkundige, animatiezorg, thuishulp…

[verderstuderenlenw]

Meer info

Je leert in de opleiding Zorgkundige hoe je een verpleegkundige bijstaat.

Je houdt het dossier van de zorgvrager bij.

Als je de verpleegkundige assisteert, mag je als zorgkundige een aantal verpleegkundige handelingen uitvoeren.

Als Verzorgende/Zorgkundige werk je met mensen in verschillende zorgsituaties.

Je vindt het belangrijk dat de zorgvrager een goede verzorging krijgt. Je wil ook instaan voor het welzijn van de zorgvrager.
Je kan je inleven in de belevingswereld van de oudere zorgvrager en je benadert zijn of haar familie respectvol.

Je stimuleert de zorgvrager binnen een sfeer van veiligheid en zich thuisvoelen. Je werkt samen in een team.

Je kan in de opleiding zorgkundige werkervaring opdoen in:

  • Woon- en zorgcentra.
  • Ziekenhuizen, revalidatiecentra.
  • Initiatieven voor beschut wonen, organisaties die zich richten tot personen met een handicap.
  • Psychiatrie.

Wat is kenmerkend voor een zorgkundige?

  • Zorgkundigen werken in complexere zorgsituaties; je werkt in het begin onder begeleiding, later zelfstandig.
  • De behoeften en de noden van de doelgroep kennen. Hygiënische zorgen zijn het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg.
  • Elke zorgkundige functioneert als lid van een verpleegkundige ploeg. Je werkt met een zorgplan.
  • Je zorgt voor een gepaste woon- en leefsituatie en geeft veel aandacht aan het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.
[leren-en-werkenindetail]
[watkostdeopleidinglenw]
[waarkrijgjeles_ruggeveld]

Een specifieke vraag over deze opleiding?

Ellen Smedts – Tewerkstellingsbegeleider
ellen.smedts@spectrumschool.be – 03/360 26 35

[hebjenogvragenlenw]

wil je inschrijven